dermatoskop

nhn electronics v.o.s.   Nádražní 889,  535 01 Přelouč - Česká republika, / areál ELMET tel.+420  466 958 833

 Ukraine vers. Hungary Version Czech Version Polish Version English Version German Version Spain Version Portugal Version Russian Version Saudi Arabia Honduras / Central America Sweden Version office mail1 mail2   

   Digitální  Dermatoskop 

    

       DermaTOPScope©      

Digitální dermatoskopie na cestě prevence i léčby.

Zařízení, které pro svou obsluhu vyžaduje minimální znalost ovládání počítače (Kroky: zapnout notebook, kliknout na ikonu DTS, napsat heslo, jednou pro vždy zapsat pacienta – jméno a datum narození). Obsluha programu v  notebooku nezatěžuje lékaře technickými problémy spojenými s editací a úpravou velkoobjemových obrázků, s jejich přejmenováním podle pacienta a složitým ukládáním a hledáním v počítači.

Dodáváme s Win7 a s dotykovým ovládání na obrazovce 16" nebo 20"

Stačí několik intuitivních kliknutí a máme u každého pacienta uloženo tolik obrázků, kolik si budeme přát. Systém DTS počítá s tisíci pacienty a stovkami obrázků u každého z nich a to v jedné databázi. Detaily i globální pohledy na onemocnění si naskládáme podle své potřeby. Lze porovnávat  ve stejný okamžik historii onemocnění (až 4 obrázky) od jednoho pacienta nebo onemocnění několika pacientů najednou.Naším úkolem bylo nalezení řešení pro dokumentování, identifikaci dermatologických onemocnění, porovnávání a směrování cesty k léčbě a prevenci těchto onemocnění.

Vedle originálního obrázku lze uložit označené obrázky zhodnocené v přídavném fotoeditoru on-line, který umožňuje velmi jednoduše barevně zvýraznit, doplnit dalším textem a grafickými prvky markanty na originálu nebo jeho kopii s následným okamžitým vložením zpět do databáze.

 Dále jsme chtěli vyplnit mezeru mezi expertními automatizovanými systémy, které posuzují onemocnění jen s určitou, byť vysokou pravděpodobností. Zařízení DTS + HCDDA (Hynkův komparační digitální dermatoskopický atlas),  dokáže nabídnout jistotu v okamžiku rozhodování kožního lékaře. Systém DTS+HCDDA může používat i chirurg, který se touto problematikou zabývá okrajově.Ne každé onemocnění je nutné posuzovat expertně. Většinu jich dokáže jednoznačně posoudit lékař sám a po následně provedeném histopatologickém rozboru se o své diagnoze ubezpečit.

Náš systém lze rozšiřovat po krocích tak, jak to ekonomická situace ambulance umožní. Sestava obsahuje programy DTS a HCDDA  + hardware + další software. To vše nám dává možnost nerušené tvorby a  vedení obrazové dokumentace-databáze pacientů  a  možnost  ještě více snížit potřebu využívat drahého expertního automatizovaného systému, jehož cena je ve srovnání s DTS minimálně  vyšší. Prostá ekonomická úvaha jasné hovoří ve prospěch našeho řešení. Kvůli 1-2% sporných onemocnění  není vždy nutné investovat násobek ceny. Automatizovaný expertní systém má své opodstatnění při větších koncentracích pacientů. Je však třeba si uvědomit, že i automatizované systémy jsou tak dobré, jak dobrý je jejich expertní algoritmus a jak dobrý obrázek z digitálního dermatoskopu jim dodáme.

Obrázky z našeho dermatoskopu lze odesílat k dalšímu posouzení pomocí emailu - anonymizované nebo po dokoupení námi doporučeného DICOM editoru do systémů pracujících s formátem DICOM ad.. DTS je vybaven WiFi  a LAN připojením. Obrázek onemocnění, komparaci genese onemocnění a protokol může obdržet i pacient, je-li to jeho přání a vůle lékaře. V těchto případech jsou dokumenty anonymizované.

Spojili jsme do jednoho systému americký digitální dermatoskop DL3 od firmy 3GEN,  japonský fotoaparát Canon nebo Nikon o vysokém rozlišení  a příznivém zoomu, digitální kamerovou hlavu pro poziční záběry a náš systémem pro vedení, zpracování a porovnávání fotodokumentace  v medicíně. Dermatoskop DL3 je možné zaostřovat v rozsahu mnoha dioptrií (-5.5 do +7.6) a na onemocnění je možné svítit normálním i polarizovaným bílým světlem.

Od originálního snímku onemocnění uloženého v databázi lze velmi jednoduše přejít k jeho dalším modifikacím -  barevným zvýrazněním markantů (7+1), dodatečným  filtracím obrázků onemocnění, která lze opět uložit za originální zobrazení. Obrázky je možné modifikovat dodatečně off-line. Do originálu i modifikovaných kopii lze vložit označení pro 7+1 identifikačních prvků.

Z programu DTS lze přenést obrázek onemocnění do  DICOM editoru, případně konvertovat např. do NEMA. DICOM editor je dodáván v plné DEMO verzi a po zaplacení ho lze on-line aktivovat. Klíč lze zakoupit u výrobce editoru.

       

Souprava DTS umožňuje vkládání dříve získaných obrázků onemocnění od libovolných pacientů včetně doplnění identifikačních prvků ukládaných s obrázkem. V rámci editace je možné zvýraznění a odlišení markantů, odlišení originálu od modifikovaných obrázků, dotykové ovládání programu DTS přes Win7 ad.

                                   

Prodáváme i další produkty americké firmy 3GEN - dermlite

prospekt DTS

 Prospekt DTS

     
dermatoskopie

vvíce o informací o dermatoskopii

           

Vlastnosti základní verze systému  DTS

1) Snadné a jednoznačné sejmutí obrázku onemocnění digitálním dermatoskopem. Okamžité nebo následné přenesení do systému DTS.

2) Jednoduché a značně automatizované přidání identifikačních prvků (pacient, data narození, data vyšetření, poloha na těle, název onemocnění)

3) Uložení do databáze, export po síti, přenos do DICOM, NEMA, editace s  tvorbou modifikovaných (zvýrazněné markanty, texty) označených obrázků, vkládání dřívějších zajímavých obrázků pacientova onemocnění do databáze.

4) Porovnávání historie pacientova onemocnění (až 4 obrazové záznamy), editace a komparace libovolného záznamu.

5) Řada dalších zde nespecifikovaných komfortních funkcí - protokoly, statistiky, tvorba filmů na DVD ad.

6)  DTS obsahuje ve všech verzích HCDDA - Hynkův Komparační Digitální Dermatoskopický Atlas, ve kterém lze najít obrazovou (a bodovou podobnost s 7+1bodové hodnocení ) mezi  onemocněním právě sejmutým a onemocněními  v  Atlasu. Kdykoliv lze program HCDDA otevřít a provést  vizuální komparaci obrázků.

           
10x    40x    ca.120x        10x  40x  160x

ilustrační záběry soupravou 

(Každý z uvedených obrázků lze v DTS zobrazit jako fullscreen)

           
office

Na vyžádání je možné zaslat CD s podrobnými informacemi o DTS,  ceník a trialovou podobou HCDDA 

           

Provádíme školení a doškolování současných uživatelů nebo budoucích zájemců - provedeme kompletní školení včetně užívání Windows, ochrany dat ad.

           

   V nabídce jsou verze: DTS optimální s notebookem nebo All on PC, DTS minimální s notebookem a verze s instalací na vlastní odpovídající počítač.

           
           

ZPET